4shared
כח אדם לענף הבניה והתשתיות

אם אתה יזם .קבלן. מנהל פרוייקט. מפקח

שביט פרוייקטים מספקת פתרונות כח-אדם.לענף הבניה והתשתיות בלבד, כוללים ומגוונים למאות לקוחות בכל ענף הבניה והתשתיות

מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה
שאתה מחפש נמצאים בשביט פרויקטים

השכירים  הם סיפורי ההצלחה שלכם,

פנויים לעבודה

1400 מהנדסי ביצוע מובילים החל מבניית וילה ועד לבניית שכונת מגורים חדשה

1400 מנהלי פרוייקט מובילים החל מבניית וילה ועד לבניית שכונת מגורים חדשה

1800 מנהלי עבודה מובילים החל מבניית וילה ועד לבניית שכונת מגורים חדשה

מובילים לענף הבניה והתשתיות

תוך שעה מועמד חדש אצלך

צפון - מרכז - דרום -ירושליים

ימים
שעות
דקות
שניות

(השמה)