4shared

מרגע היווסדה של שביט פרויקטים היא חרטה על דגלה את נושא השירות.

במטרה לקדם את ענף הבנייה בישראל
ועל מנת לספק שירות מתקדם הכולל מגוון רחב של בעלי מקצוע מנוסים מהשורה הראשונה.

קבלן אחד חוזה אחד יעוץ והצעת מחיר לבניית שלד עד מפתח מקבלן רשום באיזור מגוריך.

עומד לפני פרויקט גדול ואין לך קבלן ביצוע?

כל הכאב ראש עלינו?
אם אתה
יזם
אדריכל
מפקח
קבלן
לקוח פרטי בשלבי התכנון
ואתה עומד לפני פרויקט גדול (הקבלן) שאתה מחפש נמצא בשביט פרויקטים  .פלטפורמת הגיוס הבלתי שגרתית
(הקבלנים) הטובים ביותר בארגון הם סיפורי ההצלחה שלכם
הצלחה שאותה אתם צריכים לשכפל על מנת להבטיח הצלחה בפרויקט

 שביט פרויקטים היא יד ימינו של בעל הבית
כל לקוח זוכה להגנה על האינטרסים שלו

צפון-מרכז-דרום